Viết nhận xét của riêng bạn
  • Chỉ có thành viên mới được trả lời
  • Sản phẩm chỉ có thể được đánh giá sau khi mua nó
*
*
Không tốt
Tuyệt vời
Đánh giá hiện có
Ok
Ok
Đặng Văn | 28/09/2020 11:23 CH
Đánh giá này có hữu ích? Không (0/0)